Language
Thai | English
 
 
IT Plaza โลกใบใหม่ของคนไอที  สนใจพื้นที่ทำธุรกิจ โทร. 02-7397-974
 
 

 
สาขาอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
สาขาสุนีย์ทาวเวอร์อุบลราชธานี
สาขาเซียร์รังสิตโซนมือถือ
เนวาด้า คอมเพล็กซ์ อุดรธานี
สาขาคลองถม คอร์เนอร์1
สาขาคลองถม คอร์เนอร์2

 
 
 
 
 
 
 
 
เลขที่ห้อง : A01
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : A02
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : B01
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : B02
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : C01,C02
ชื่อร้านค้า : พ่อ แม่ มือถือ
เบอร์โทรศัพท์ :
รูปร้าน : click
เลขที่ห้อง : D01,D02
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR 114
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR 115
ชื่อร้านค้า : A-TOM PHONE
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR 116
ชื่อร้านค้า : TRUE
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR 204/2
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR001
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR001/1
ชื่อร้านค้า : อะไหล่ พันทิพย์
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR002
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR003
ชื่อร้านค้า : OFFICE
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR101 DR102
ชื่อร้านค้า : BIG TIGER
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR101/1
ชื่อร้านค้า : IT SERVICE
เบอร์โทรศัพท์ : -
เลขที่ห้อง : DR103
ชื่อร้านค้า : ไอที โซน
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR104 DR105
ชื่อร้านค้า : ไฮโซ โมบาย
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR106 DR107 DR108
ชื่อร้านค้า : SMART PHONE
เบอร์โทรศัพท์ : 0848252244
รูปร้าน : click
เลขที่ห้อง : DR109 DR110
ชื่อร้านค้า : พ่อแม่ มือถือ
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR111
ชื่อร้านค้า : NOKIA
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR112 DR113
ชื่อร้านค้า : T-MOBILE
เบอร์โทรศัพท์ :
รูปร้าน : click
เลขที่ห้อง : DR117
ชื่อร้านค้า : 3BB
เบอร์โทรศัพท์ : 045-950-777
รูปร้าน : click
เลขที่ห้อง : DR201
ชื่อร้านค้า : INK MAN
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR201/1
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR201/2
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR203
ชื่อร้านค้า : BIG CAMERA
เบอร์โทรศัพท์ : 045-284-212
เลขที่ห้อง : DR204
ชื่อร้านค้า : PROMOTION
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR204/1
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR205
ชื่อร้านค้า : MODEN PHONE
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR205,DR206
ชื่อร้านค้า : MODEN PHONE
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR301
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR301/1
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR302
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR303
ชื่อร้านค้า : KC COMPUTER
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8412299
รูปร้าน : click
เลขที่ห้อง : DR304
ชื่อร้านค้า : Vaze game
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR305 DR306 DR307 DR308
ชื่อร้านค้า : ASUS
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR309 DR309/1
ชื่อร้านค้า : D-TECH
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR310
ชื่อร้านค้า : I B PHONE
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR311
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR312 DR313
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DR314
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DT001
ชื่อร้านค้า : APP STUDIO
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DT002
ชื่อร้านค้า : SAMART PHONE
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DT003
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
เลขที่ห้อง : DT004
ชื่อร้านค้า : APPLE PHONE
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DT201,DT205
ชื่อร้านค้า : INDY MOBILE
เบอร์โทรศัพท์ :
รูปร้าน : click
เลขที่ห้อง : DT209
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : DT213
ชื่อร้านค้า : SAMSUNG
เบอร์โทรศัพท์ :
รูปร้าน : click
เลขที่ห้อง : E01,E02
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : F01,F02
ชื่อร้านค้า : APS PHONE
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : F01,F02
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : H01,H02
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
เลขที่ห้อง : HR 003
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : HR 004
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : HR 209/1
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : HR 303,HR 304
ชื่อร้านค้า : ABC COMPUTER
เบอร์โทรศัพท์ : -
เลขที่ห้อง : HR 310/1
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : HR 319
ชื่อร้านค้า : SOCAIL MOBILE @ BM SERVICE
เบอร์โทรศัพท์ : -
เลขที่ห้อง : HR001
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : HR002
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : HR005 HR301 HR302
ชื่อร้านค้า : J-TECH
เบอร์โทรศัพท์ : 045-283-571
เลขที่ห้อง : HR101
ชื่อร้านค้า : THAIPOINT OF SALE
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : HR102
ชื่อร้านค้า : BKE
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : HR103 HR104
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
เลขที่ห้อง : HR105 HR106 HR107
ชื่อร้านค้า : BANANA IT
เบอร์โทรศัพท์ : -
เลขที่ห้อง : HR108 HR109
ชื่อร้านค้า : JIB
เบอร์โทรศัพท์ :
รูปร้าน : click
เลขที่ห้อง : HR110 HR110/1
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : HR111 HR111/1 HR112/1 HR113 HR113/1
ชื่อร้านค้า : IT ZONE
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : HR201
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : HR202
ชื่อร้านค้า : -
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง : HR203
ชื่อร้านค้า : BIG CAMARA
เบอร์โทรศัพท์ : -
เลขที่ห้อง : HR205,HR206,HR207,HR208
ชื่อร้านค้า : ADVICE
เบอร์โทรศัพท์ :
เลขที่ห้อง :