Language
Thai | English
 
 IT Plaza โลกใบใหม่ของคนไอที
  สนใจพื้นที่ทำธุรกิจ โทร. 02-7397-974
 
 
 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร
ข่าวไอที
ข่าวเทคโนโลยี
สินค้าโปรโมชั่น
รีวิว สินค้าไอทีต่างๆ
YOUTUBE วีดีโอ VDO IT
ดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์


 
 
 
 
 
 
 
by klongthomcorner.com

วิธีติดตั้งชุดภาษาของ Windows 7

0
0
0
 

วิธีติดตั้งชุดภาษาของ Windows 7

เมื่อต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งชุดภาษาของ Windows 7 ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เริ่ม Microsoft Update โดยคลิก เริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  พิมพ์ Windows Update ในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม แล้วคลิก Windows Update ในรายการ โปรแกรม
 2. คลิกการเชื่อมโยงของการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้สำหรับชุดภาษา
   ยุบรูปภาพนี้ ขยายรูปภาพนี้

  หมายเหตุ ถ้าไม่พบการเชื่อมโยงของการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ ให้คลิก ตรวจหาการปรับปรุงแบบออนไลน์จาก Microsoft Update เพื่อค้นหาการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้
   ยุบรูปภาพนี้ ขยายรูปภาพนี้
 3. ภายใต้ประเภท Windows 7 Language Packs ให้เลือกชุดภาษาที่ต้องการ

  หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้งชุดภาษาเพิ่มเติมจำนวนมาก เนื้อที่ดิสก์และประสิทธิภาพของระบบจะได้รับผลกระทบ โดยทั่วไป เนื้อที่ดิสก์และประสิทธิภาพของระบบจะได้รับผลกระทบในระหว่างการบำรุงรักษา เช่น การติดตั้ง Service Pack ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้คุณเพิ่มชุดภาษาเพียงชุดเดียวเท่านั้นให้กับคอมพิวเตอร์ถ้าคุณจะใช้ชุดภาษา
 4. คลิก ตกลง จากนั้นคลิก ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง เพื่อเริ่มกระบวนการดาวน์โหลดและการติดตั้ง

วิธีเปลี่ยนส่วนติดต่อของ Windows 7 หลังจากติดตั้งชุดภาษา

เมื่อคุณติดตั้งชุดภาษา คุณสามารถเปลี่ยนภาษาสำหรับส่วนติดต่อของ Windows 7 ให้เป็นภาษาที่คุณเลือกได้

ชุดภาษายังอนุญาตให้ผู้ใช้หลายรายที่ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันสามารถเลือกภาษาที่ใช้แสดงได้แตกต่างกันด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้รายหนึ่งสามารถเลือกที่จะดูกล่องโต้ตอบ เมนู และข้อความอื่นๆ ในภาษาญี่ปุ่น แต่ผู้ใช้รายอื่นสามารถเลือกที่จะดูเนื้อหาเดียวกันในภาษาฝรั่งเศสได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดง โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิก Start แล้วพิมพ์ Change display language ในกล่อง Start Search
 2. คลิก Change display language
 3. ในรายการแบบหล่นลงที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้นให้คลิก OK

วิธีถอนการติดตั้งชุดภาษาของ Windows 7

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งชุดภาษา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิก Start แล้วพิมพ์ Uninstall display language ในกล่อง Start Search
 2. คลิก Install or uninstall display languages
 3. คลิก Uninstall display languages
 4. เลือกภาษาที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง แล้วคลิก Next
 5. ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหลือเพื่อถอนการติดตั้งภาษา

หลังจากที่คุณติดตั้งชุดภาษาที่ต้องการ คุณสามารถซ่อนชุดภาษาที่ไม่ต้องการได้ใน Windows Update เมื่อต้องการซ่อนชุดภาษาที่ไม่ต้องการใน Windows Update ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. คลิกประเภท Windows 7 Language Packs ในเพจ เลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการติดตั้ง เพื่อเลือกชุดภาษาทั้งหมด
 2. คลิกขวาที่การปรับปรุงที่เลือกไว้ จากนั้นเลือก ซ่อนโปรแกรมปรับปรุง
แหล่งที่มา : http://support.microsoft.com
27-10-2011 16:48:05 น.
« ย้อนกลับ